Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
10

Bản tin chính sách: Giám sát đầu tư của cộng đồng

Xuất bản: 2016
Tên bản tin: GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI: NHỮNG BẤT CẬP GIỮA CHÍNH SÁCH VÀ THỰC TIỄN CẦN THÁO GỠ

– Soạn thảo:

Trương Quang Hoàng, Hoàng Mạnh Quân, Trần Cảnh Thắng, Ngô Hữu Toàn

06

Tài liệu truyền thông vận động chính sách

Người biên soạn: Nguyễn Thị Diệp Hoa Nội dung: Tài liệu hướng dẫn cách làm một bản tóm lược vận động chính sách Thời gian: Tháng 6/2016 Tài liệu thuộc bản quyền của Nguyễn Thị Diệp Hoa, Oxfam  

04

Nội dung khóa đào tạo trực tuyến về REDD+

Việc xây dựng và thực hiện các hoạt động REDD+ vượt ra ngoài phạm vi ngành lâm nghiệp cũng như đòi hỏi sự tham gia đóng góp của rất nhiều các bên liên quan. Thực tế nhiều bên liên quan vẫn còn cảm thấy thách thức và choáng ngợp trước rất nhiều khái niệm và […]

03

Báo cáo tổng kết dự án “Thành lập và phát triển Doanh nghiệp xã hội trực thuộc CRD

Thời gian Ngày 25 tháng 12 năm 2015 Người thực hiện TS. Trương Quang Hoàng Dự án Dự án Thành lập và phát triển Doanh nghiệp xã hội trực thuộc Trung tâm phát triển nông thôn miền Trung Việt Nam. Tổ chức Tổ chức Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) […]

03

Bản tin chính sách

– Xuất bản năm 2016. Do dự án FLEGT – khu vực miền Trung và Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung thực hiện/ Bản tin chính sách do Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức ICCO – Hà Lan tài trợ.