Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
01

Ra mắt kỷ yếu nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập (1995 -2015)

Kỷ yếu in vào tháng 11/2015 nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung.
Do NGƯT. PGS. TS Hoàng Mạnh Quân chủ biên.

12

Các ấn phẩm thực hiện thí điểm REDD+ tại tỉnh Điện Biên

Địa điểm: Tỉnh Điện Biên. Thời gian: Từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 8 năm 2015. Nguồn tài chính: Hợp tác Kỹ thuật JICA (viện trợ không hoàn lại). Tổ chức thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên

06

Báo cáo nghiên cứu quản trị rừng hiệu quả

Trong năm thứ nhất dự án FLEGT đã phối hợp với Trung tâm CORENARM tổ chức hoạt động nghiên cứu quản trị rừng hiệu quả, dưới đây là báo cáo nghiên cứu định hướng xây dựng mô hình hiểu quả đó trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

03

Báo cáo dự án Nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2014

Thông tin về dự án – Tên dự án: Nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế – Mã số dự án: VCSF.2012.10 – Năm dự án: 1/4/2013 – 30/4/2014 – Ngân sách dự án: 70.000 EURO – Cơ quan tài trợ: Đại sứ Quán […]

03

Báo cáo tiến độ dự án Flegt – khu vực miền Trung năm thứ nhất (4/2014-4/2015)

Giới thiệu chung Tên đơn vị tiếp nhận hợp đồng tài trợ: ICCO – South East Asia and Pacific Regional Officer Tên và chức vụ của người chịu trách nhiệm chính: Le Hien, Regional Officer for South East Asia & Pacific Tên các đối tác tham gia vào Dự án: * Trung tâm Phát triển […]