Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững về môi trường, sinh thái, công bằng, dân chủ và thịnh vượng
12

Bộ công cụ giám sát đánh giá sự tham gia của trẻ em

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm Huế trân trọng giới thiệu 6 tập sách trong bộ công cụ giám sát đánh giá sự tham gia của trẻ em do CRD dịch và in ấn. Bộ công cụ này trình bày cách thức giám sát và đánh giá sự […]

09

Nhật ký Ba mẹ giáo dục con thời hiện đại

Biên soạn: Trung tâm Phát Triển Nông thôn miền Trung Thời gian: Tháng 09/2018 Nhà tài trợ: Tổ chức Cứu Trợ Trẻ Em (SC) LỜI NGỎ   Cuốn “Nhật ký ba mẹ – Giáo dục con thời hiện đại” với thông điệp “Không đánh con – không quát mắng con” sẽ là “kim chỉ nam” giúp ba mẹ […]

10

Chính sách bảo vệ trẻ em của Tổ chức Save The Children

    Tài liệu: Chính sách bảo vệ trẻ em Biên soạn: Tổ chức SCI Tóm tắt phương pháp thực hiện: Nhận thức: Tác động đến nhận thức đảm bảo rằng các nhân viên và mọi người liên quan nhận thức được vấn đề lạm dụng trẻ em và nguy cơ đối với trẻ. Phòng […]

06

Thông điệp: 4 nhóm quyền trẻ em theo Pháp Luật Việt Nam

Đơn vị thiết kế: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung – Năm 2016 Đơn vị tài trợ: Save The Children

04

Chiếc lược của CRD về Quản trị quyền trẻ em giai đoạn từ năm 2017 – 2020

“CRD chắc chắn sẽ không thay đổi tôn chỉ của mình khi xúc tiến Quản trị Quyền trẻ em (QTQTE) để trở thành một tổ chức chuyên về quyền trẻ em. CRD chỉ sử dụng QTQTE như một phương pháp tiếp cận chiến lược để đạt được các lợi ích và lâu dài. Việc lồn […]