Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) thuộc trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (ĐHNL) được thành lập năm 1995 theo quyết định số 73/QĐ-TC của Đại học Huế. Đối tượng phục vụ của Trung tâm là nông dân, đặc biệt là những người nghèo, những người dễ bị tổn thương, đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là phụ nữ và trẻ em. Trung tâm hoạt động trên hai lĩnh vực chính: (1) lĩnh vực tư vấn, (2) lĩnh vực phát triển; và tập trung vào các chương trình chính như sau: Phát triển nông nghiệp bền vững theo chuỗi giá trị; Quản lý rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH); Quản trị tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học. Các chủ đề xuyên suốt: Quản trị tốt, Bảo vệ trẻ em, Bình đẳng giới, Văn hóa truyền thống.

CRD đang có nhu cầu và cần tuyển chọn một đơn vị kiểm toán có năng lực để thực hiện kiểm toán tổ chức trong năm tài chính 2023.

Tiêu đề: Kiểm toán báo cáo tài chính tổ chức Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam – năm tài chính 2023
Tổ chức quản lý: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam
Thời gian thực hiện: Từ 15/04/2024 đến 15/05/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2024

1. MỤC TIÊU CỦA KIỂM TOÁN

– Xác nhận mức độ trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của Báo cáo tài chính (BCTC) so với các chuẩn mực của Nhà nước và các cơ quan tài trợ. Kiểm toán viên cần đưa ra ý kiến chuyên môn về việc sử dụng quỹ của CRD và ngân sách dự án.

– Tư vấn cho CRD để nâng cao hệ thống quản lý tài chính: Các kiểm toán viên xem xét kỹ lưỡng và đánh giá tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán tại CRD, xác định rõ những tồn tại, sai sót; từ đó, đưa ra những ý kiến giúp Trung tâm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán nhằm phát hiện và ngăn ngừa rủi ro, nâng cao chất lượng thông tin tài chính của đơn vị được kiểm toán.

2. PHẠM VI KIỂM TOÁN

Kiểm toán toàn bộ hoạt động tài chính của toàn tổ chức. Công ty kiểm toán phải cung cấp các dịch vụ kiểm toán theo các quy định của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, thông lệ kiểm toán Quốc tế và tập trung trả lời các câu hỏi sau đây:

– Các nguồn vốn có được sử dụng phù hợp với các điều kiện của thỏa thuận tài trợ hay không? Nguồn kinh phí có chú trọng đến hiệu quả và chỉ dành cho các mục đích mà cơ quan tài trợ yêu cầu?

– Tài khoản ngân hàng của tổ chức có bị thấu chi trong kỳ kế toán hay không?

– Hàng hóa và dịch vụ được mua sắm có phù hợp với các thủ tục liên quan hay không?

– Báo cáo tài chính có được lập theo chuẩn mực kế toán và hệ thống kế toán của đối tác hay không?

– Các chứng từ kế toán được lưu giữ có phản ánh đúng tiến độ hoạt động dự án như trong báo cáo với nhà tài trợ hay không?

3. QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN KIỂM TOÁN

– Giai đoạn 1: Lập kế hoạch kiểm toán, hoàn thành trước ngày 20/04/2024

– Giai đoạn 2: Thực hiện kiểm toán, hoàn thành trước ngày 30/04/2024

– Giai đoạn 3: Phát hành báo cáo kiểm toán và thư quản lý, hoàn thành trước ngày 15/05/2023

4. SẢN PHẨM GIAO NỘP

Kết thúc cuộc kiểm toán, Công ty kiểm toán sẽ phải nộp các sản phẩm (cả tiếng Anh và tiếng Việt) như sau:

– Báo cáo kiểm toán chung về các hoạt động tài chính năm 2023 của Trung tâm: sáu (6) quyển (cả Anh và Việt, 03 quyển mỗi loại)

– Thư quản lý: Sáu (6) quyển (Anh và Việt, 03 quyển mỗi loại)

5. CÁCH NỘP HỒ SƠ

Các tổ chức kiểm toán quan tâm vui lòng gửi:

– Báo cáo năng lực của tổ chức chứng minh về chuyên môn, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu công việc theo TOR;

– Thư bày tỏ quan tâm;

– Giấy báo giá có đóng dấu của tổ chức.

đến Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (102 Phùng Hưng, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3529.749), trước 17 giờ 00 ngày 12 tháng 04 năm 2024theo địa chỉ email: office@crdvietnam.org (Tiêu đề email: Tên Công ty – Báo giá kiểm toán tổ chức năm 2023) hoặc theo đường bưu điện.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Lan Hương

Email: huongnl@crdvietnam.org; Điện thoại: 0943648217

Thông tin tuyển dụng vui lòng xem tại đây TOR đính kèm.