Tóm tắt nghiên cứu thực trạng bảo vệ quyền của nhóm trẻ xung đột với pháp luật

content_bong-hoa-cuoc-song_mot-ban-tay

Thời gian thực hiện: Năm 2016

Đơn vị thực hiện : Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung

Mời quý vị quan tâm tới nghiên cứu tải file đính kèm tại đây: Tóm tắt Nghiên cứu quyền trẻ em xung đột với pháp luật

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ