Ấn phẩm

Tờ phát: Quỹ tín dụng phát triển sinh kế

to roi

Đơn vị tư vấn thiết kế: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) Đơn vị thực hiện: Trung tâm Môi trường và Phát triển cộng đồng (CECoD) Đơn vị tài trợ: Quỹ Môi trường toàn cầu tại Việt Nam Địa điểm thực hiện: Xã Hương Lộc và xã ...

Chi tiết

Biểu mẫu chứng từ thanh toán

Hệ thống biểu mẫu Biên soạn: Bộ phận Kế toán – Trung Tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Thời gian cập nhật : Tháng 6 năm 2017 Cán bộ tải các file biểu mẫu chứng từ dưới đây 1. Biên bản giao nhận hàng hóa. Tải file tại đây: ...

Chi tiết

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ