Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Sơ đồ vùng dự án

 

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thực hiện dự án tại miền Trung trong đó có 8 tỉnh chủ yếu là: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Lắk.