Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững về môi trường, sinh thái, công bằng, dân chủ và thịnh vượng

THÔNG TIN CHUNG
VỀ TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MIỀN TRUNG (CRD)

I. THÔNG TIN CHUNG VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (TT) thuộc trường Đại học Nông Lâm Huế (ĐHNL) được thành lập năm 1995 theo quyết định số 73/QĐ-TC của Đại học Huế.

Trụ sở chính của Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung tại Huế

Đối tượng phục vụ của Trung tâm là nông dân, đặc biệt là những người nghèo, các đối tượng bị tổn thương, đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là phụ nữ và trẻ em.
Mặc dù là một đơn vị của Trường ĐH Nông Lâm Huế, nhưng các cán bộ của Trung tâm được lựa chọn từ các trường khác nhau của Đại học Huế. Đó là một điều đặc biệt trong công tác tổ chức và nhân sự của Trung tâm. Hiện tại, Trung tâm có 50 cán bộ, trong đó có 30 cán bộ kiêm nhiệm là những giảng viên được lựa chọn chủ yếu từ trường ĐH Nông Lâm Huế, một số từ trường Đại học Kinh tế và Đại học Khoa học Huế (chuyên ngành xã hội học), và 15 cán bộ chuyên trách là những sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi từ các ngành đào tạo khác nhau của Đại học Huế. Từ đó có thể thấy rằng, Trung tâm có điều kiện thuận lợi trong việc thành lập các nhóm công tác liên ngành để đáp ứng các yêu cầu của các hoạt động về PTNT.
Trung tâm có hệ thống ra quyết định riêng mà không phụ thuộc vào trường ĐH Nông Lâm Huế. Do đó, TT đã và đang hoạt động như một tổ chức phi chính phủ địa phương. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của TT được thể hiện qua sơ đồ sau:

II. TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

2.1. Tầm nhìn
Trung tâm sẽ là một tổ chức hàng đầu ở Việt Nam về Phát triển Nông thôn (PTNT) bền vững, góp phần tạo dựng một xã hội không nghèo đói, môi trường & sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ.

2.2. Sứ mệnh
Trung tâm có nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và vận động chính sách để nâng cao năng lực cho người dân, tổ chức xã hội, tổ chức cộng đồng và cán bộ địa phương về nông nghiệp và nông thôn nhằm cải thiện sinh kế, bảo vệ môi trường sinh thái, đẩy mạnh dân chủ và công bằng xã hội.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM
Như đã trình bày ở sơ đồ trên, hiện nay Trung tâm hoạt động trên hai lĩnh vực chính, đó là: lĩnh vực tư vấn và lĩnh vực phát triển. Với các loại hình hoạt động gồm: đào tạo, nghiên cứu, tư vấn vận động chính sách và truyền thông.

3.1. Lĩnh vực tư vấn

3.1.1. Các hoạt động tư vấn
TT cung cấp các dịch vụ và hoạt động tư vấn cho các chương trình/dự án PTNT được tài trợ bởi các tổ chức khác nhau (chủ yếu là các tổ chức phi chính phủ) ở khu vực miền Trung. Lĩnh vực tư vấn bao gồm 3 bộ phận: Hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo & nghiên cứu và bộ phận truyền thông.
• Hỗ trợ kỹ thuật
Hỗ trợ về kỹ thuật và xây dựng hệ thống tín dụng cho 161 dự án được tài trợ bởi các tổ chức phi chính phủ Quốc tế, được thực hiện tại 200 xã của 22 huyện ở 7 tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi.
Các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của TT chủ yếu là: Xây dựng năng lực cho cộng đồng; Phát triển sản xuất và Xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn.

• Nghiên cứu khả thi dự án
• Giám sát và đánh giá dự án
• Lập kế hoạch tiểu dự án có sự tham gia của cộng đồng

3.1.2. Đào tạo và Nghiên cứu
• Hoạt động đào tạo
Trung tâm hiện có nguồn nhân lực dồi dào được tuyển chọn từ nhiều Khoa chuyên môn khác nhau của Đại học Huế. Đây là đội ngũ có nhiều kinh nghiệm thực tế cũng như kiến thức về PTNT và các lĩnh vực có liên quan.
Đã hợp tác và cung cấp dịch vụ cho 35 tổ chức Quốc tế như: Save The Children International, FAO, SGP GEF UNDP, ICCO (Hà Lan), WB, ADB, Plan International, WWF, Oxfam…

TT đã tổ chức hàng nghìn khóa đào tạo ngắn hạn về PTNT và kỹ thuật nông nghiệp cho hàng trăm nghìn cán bộ và người dân địa phương nhằm phục vụ cho sự nghiệp PTNT và xóa đói giảm nghèo trong khu vực.
Hoạt động nghiên cứu
Hầu hết các nghiên cứu đều áp dụng phương pháp PAR (Nghiên cứu hành động có sự tham gia). TT cũng đã sử dụng các kết quả nghiên cứu để cung cấp thông tin cho hoạch định hoặc để vận động chính sách nhằm để đưa ra những chính sách có lợi cho người nghèo.

3.1.3. Hoạt động truyền thông
Hàng năm, Trung tâm tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, các chuyến tham quan học tập và trao đổi kinh nghiệm… cho các cán bộ dự án của các tổ chức khác nhau trong và ngoài khu vực nhằm mục đích cung cấp thông tin cho việc hoạch định và vận động chính sách với chính quyền các cấp.
Trong hoạt động thông tin, Trung tâm cũng đã xây dựng các mô hình trình diễn về sản xuất và tổ chức các hội thảo đầu bờ nhằm nhân rộng các tiến bộ kỹ thuật ra sản xuất theo phương pháp “Nông dân tự chuyển giao cho nông dân””.

3.1.4 Hoạt động vận động chính sách.

IV. PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN
• Tiếp cận có sự tham gia
• Tiếp cận dựa vào sinh kế
• Tiếp cận theo chương trình, và
• Tiếp cận dựa theo quyền

V. CÁC LĨNH VỰC QUAN TÂM THỜI GIAN TỚI

Trung tâm tập trung vào 3 chương trình hoạt động chủ yếu sau:

  • Phát triển nông nghiệp bền vững theo chuỗi giá trị
  • Quản lý rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH).
  • Quản trị tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học.

Trung tâm tập trung vào 4 chủ đề xuyên suốt

  • Quản trị tốt
  • Bảo vệ trẻ em
  • Bình đẳng giới
  • Văn hóa truyền thống

VI. ĐỊNH HƯỚNG
Trung tâm sẽ tiếp tục nâng cao năng lực để trở thành một trong những đơn vị đi đầu về nghiên cứu, đào tạo và tư vấn trong các lĩnh vực về Phát triển nông thôn và Thích ứng với BĐKH ở khu vực miền Trung và của cả nước.

Chúng tôi luôn tìm kiếm sự hợp tác trong và ngoài nước
để thực hiện các mục tiêu, chương trình đã đề ra!

Thông tin chi tiết xin liên hệ:
Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm Huế
102 Phùng Hưng, TP Huế
Điện thoại: (0234) 3529749 – ext 0;
Email: office@crdvietnam.org
Giám đốc: TS. TRƯƠNG QUANG HOÀNG
ĐT: 0905.365.135. Email: hoangtq@crdvietnam.org