Doanh nghiệp xã hội

Hấp dẫn với “ngày hội” quảng bá, giới thiệu nông sản miền núi Nam Đông

Ảnh nền

Ngày 22/3, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Nam Đông tổ chức “Hội nghị giới thiệu sản phẩm nông nghiệp và kết nối thị trường”. Đây là cơ hội để nông dân sản xuất và các ...

Chi tiết

Doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam

social_enterprise_in_vietnam

Bài viết dựa theo những ghi chép về ấn tượng của Kate Welch, người sáng lập và Giám đốc tổ chức Social Enterprise Acumen đã đến Việt Nam theo lời mời của Hội đồng Anh để nói chuyện với hàng trăm giảng viên đại học và sinh viên Việt Nam về vai trò của doanh nghiệp xã hội và cách thức để hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp xã hội

Chi tiết

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ