Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững về môi trường, sinh thái, công bằng, dân chủ và thịnh vượng
03

Gia hạn tuyển dụng 02 vị trí cán bộ dự án

Căn cứ vào nhu cầu công việc và được sự đồng ý của Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (Trung tâm) cần tuyển dụng hai (02) nhân sự cho chức danh cán bộ dự án. Thông báo này nhằm gia hạn thời […]

03

Tuyển dụng 02 cán bộ dự án

Căn cứ vào nhu cầu công việc và được sự đồng ý của Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (Trung tâm) cần tuyển dụng hai (02) nhân sự cho chức danh cán bộ dự án, cụ thể như sau: SỐ LƯỢNG CÁC […]

01

Thông báo lần 2 tuyển dụng: 03 nhân sự làm Hành chính – Dịch thuật và cán bộ dự án

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm, Đại học Huế xin thông báo và mời những người có đủ điều kiện và nguyện vọng dự tuyển nộp hồ sơ: 03 vị trí nhân sự làm Hành chính – Dịch thuật và cán bộ dự án. Thông báo này gia […]

12

Thông báo tuyển dụng: 03 nhân sự làm Hành chính – Dịch thuật và cán bộ dự án

  Mời quý vị quan tâm vị trí tuyển dụng, tải thông báo gốc tại đây: Thông báo tuyển dụng

10

Tuyển tư vấn phát triển chiến lược quỹ và đào tạo nhân viên của Trung tâm

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang cần tuyển tư vấn “Phát triển chiến lược gây quỹ và đào tạo cho nhân viên của CRD” Thời gian thực hiện 26/10 đến ngày 18/11 năm 2019 Hạn nộp hồ sơ Trước ngày 20/10/2019 Giới thiệu Trung […]