Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, về môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
05

Thư mời tư vấn tham gia nghiên cứu khảo sát cơ bản

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế được sự tài trợ của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam và Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Đức tiến hành dự án […]

05

Tuyển dụng 02 cán bộ dự án

Căn cứ vào nhu cầu công việc và được sự đồng ý của Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (Trung tâm) cần tuyển dụng hai (02) nhân sự cho chức danh cán bộ dự án, cụ thể: TIÊU CHUẨN – Tốt nghiệp […]

04

Tuyển tư vấn thực hiện “Xây dựng Quy trình thực hiện mô hình Giải trình xã hội lấy trẻ em làm trọng tâm”

Hình minh họa: nguồn Internet Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm, Đại học Huế cần tuyển tư vấn thực hiện hoạt động “Xây dựng Quy trình thực hiện mô hình Giải trình xã hội lấy trẻ em làm trọng tâm.  Mã hoạt động: 3.1 Địa điểm thực hiện: Trung […]

04

Thư mời tư vấn tham gia nghiên cứu khảo sát cơ bản

Ảnh minh họa: Bảo Hòa Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung ( CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế được sự tài trợ của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam và Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức và Tổ chức Tầm nhìn Thế […]

04

Tuyển đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế trồng cây lâm sản ngoài gỗ

Ảnh: Minh họa Tiêu đề Tuyển đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế trồng cây lâm sản ngoài gỗ Mục tiêu Khảo sát và xây dựng hồ sơ thiết kế cây lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng tự nhiên Tổ chức thực hiện Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường […]