Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
06

Tuyển tư vấn làm phim tư liệu hóa hoạt động của dự án

Địa điểm thực hiện Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) 102 Phùng Hưng, Huế, Thừa Thiên Huế Thời gian thực hiện Từ 5/7 đến 5/10/2021 Hạn nộp hồ sơ 25/6/2021 1. Thông tin cơ bản: Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm Huế đang triển […]

06

Tuyển tư vấn làm video clip truyền thông “Trừng phạt thể chất và tinh thần qua góc nhìn của trẻ em”

Địa điểm thực hiện Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) 102 Phùng Hưng, Huế, Thừa Thiên Huế Thời gian thực hiện Từ 01/7 đến 20/8/2021 Hạn nộp hồ sơ 20/6/2021 1. Thông tin cơ bản: Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm Huế đang triển […]

06

Tuyển tư vấn thực hiện hoạt động tư liệu hóa các câu chuyện thành công của dự án

Địa điểm thực hiện Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) Thời gian thực hiện Từ 30/6 đến 25/9/2021 Hạn nộp hồ sơ 20/6/2021 1. Thông tin cơ bản: Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm Huế đang triển khai dự án “Tăng cường năng lực […]

06

Tuyển tư vấn tập huấn “Kỷ luật tích cực trong nhà trường”

Tuyển tư vấn tập huấn “Kỷ luật tích cực trong nhà trường” Mã hoạt động: 2.1.2 Tổ chức điều phối Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) Hình thức tập huấn Trực tuyến Thời gian thực hiện 22-23/6/2021 Hạn nộp hồ sơ 10/6/2021 Thông tin cơ bản Trung tâm Phát triển […]

06

Tuyển tư vấn tập huấn “Lồng ghép quyền trẻ em vào các chương trình, dự án phát triển”

Tuyển tư vấn tập huấn “Lồng ghép quyền trẻ em vào các chương trình, dự án phát triển” Mã hoạt động: 1.1.2 Tổ chức điều phối Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) Hình thức tập huấn Tỉnh Thừa Thiên Huế Thời gian thực hiện Dự kiến 29-30/6/2021 Hạn nộp hồ […]