Liên hệ

crd-logo-vi
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung
102 Phùng Hưng, Thuận Thành, TP Huế
ĐT: 0234. 3529749 – ext 0; Fax: 0234. 3530 000
Email: office@crdvietnam.org
Bộ phận truyền thông:
ĐT: 0988 929987 hoặc; 093 179 9986
Email: hoapt@crdvietnam.org

Họ và tên (*)

Email (*)

Địa chỉ

Điện thoại

Tiêu đề

Nội dung (*)

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ