Bản tin chính sách

Thông qua các hoạt động liên quan đã thực hiện trong năm thứ 2 (4/2015 – 2/2016), Dự án FLEGT – Khu vực miền Trung tiếp tục hoàn thiện bản tin chính sách số 3. Bản tin đã góp ý và đưa ra một số kiến nghị điều chỉnh các chính sách có trong chuỗi cung ứng và chế biến gỗ rừng trồng ở các tỉnh miền Trung nhằm hỗ trợ cho tiến trình đàm phán VPA-FLEGT.

 

1498128_672643506208782_6807861082172806632_o

12819411_672643509542115_5373887659945545476_o

 

 

 

12828308_672643529542113_2723515359526512198_o

10575356_672643589542107_5950026131850617096_o

980836_672643656208767_2570923732061300977_o

12795148_672643659542100_6541399555276000885_o

12792104_672643696208763_1405478797528516058_o

12795148_672643659542100_6541399555276000885_o

12792104_672643696208763_1405478797528516058_o

 

12829157_672643782875421_6783205662446015011_o

10989236_672643766208756_6919409601697995874_o

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ