Chia sẻ kinh nghiệm cho mạng lưới CRG tại TP Tam Kỳ

DSC_0519

DSC_0530

DSC_0518 DSC_0531

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ