Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững về môi trường, sinh thái, công bằng, dân chủ và thịnh vượng
07

Tuyển tư vấn rà soát và phát triển hệ thống quản lý tài chính

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) cần tuyển chọn một nhóm tư vấn gồm 2 chuyên gia có đủ trình độ chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện hoạt động “Rà soát và phát triển hệ thống quản lý tài chính của CRD”. Thời gian thực hiện: […]

04

Tuyển tư vấn tập huấn “Kỹ năng thúc đẩy sự tham gia của trẻ em trong bảo vệ trẻ em”

Ảnh nguồn: Internet ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Tiêu đề Tuyển tư vấn tập huấn “Kỹ năng thúc đẩy sự tham gia của trẻ em trong bảo vệ trẻ em” Mục tiêu Nâng cao kỹ năng thúc đẩy sự tham gia của trẻ em vào các hoạt động bảo vệ trẻ em cho giáo viên và […]

04

Thông báo gia hạn: Tuyển tư vấn thực hiện một số hoạt động xây dựng năng lực cho nhân sự CRD

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Ảnh nguồn: Internet Tiêu đề Tuyển tư vấn thực hiện một số hoạt động xây dựng năng lực cho Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) Địa điểm thực hiện Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) 102 Phùng Hưng, Huế, Thừa Thiên […]

04

Tuyển tư vấn thực hiện một số hoạt động xây dựng năng lực cho nhân viên CRD

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Tiêu đề Tuyển tư vấn thực hiện một số hoạt động xây dựng năng lực cho Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm Địa điểm thực hiện Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại Học Nông Lâm Huế 102 Phùng Hưng, TP […]

01

Tuyển tư vấn nghiên cứu thực trạng xây dựng và thực hiện Quy ước quản lý rừng cộng đồng

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD), Đại học Nông Lâm Huế hợp tác với Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên WWF-Việt Nam thực hiện Dự án “Tăng cường vai trò cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn tại Trung Trường Sơn” […]