Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, về môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
04

Tuyển tư vấn thực hiện hoạt động xây dựng và thể chế hóa “Quy trình thực hiện mô hình Thúc đẩy sự tham gia của trẻ em trong Ban giám sát cộng đồng”

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU   Tiêu đề Tuyển tư vấn thực hiện hoạt động xây dựng và thể chế hóa “Quy trình thực hiện mô hình Thúc đẩy sự tham gia của trẻ em trong Ban giám sát cộng đồng” Mã hoạt động: 3.7 Địa điểm thực hiện Miền Trung Việt Nam (dự kiến tại […]

04

Tuyển tư vấn xây dựng sổ tay hướng dẫn lồng ghép Quyền Trẻ em vào các chương trình, dự án

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Tiêu đề Tuyển tư vấn thực hiện hoạt động “Xây dựng sổ tay hướng dẫn lồng ghép quyền trẻ em vào các chương trình, dự án phát triển” cho Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung Việt Nam. Mã hoạt động: 1.4 Địa điểm thực hiện Trung tâm Phát triển […]

03

Gia hạn tuyển dụng 02 vị trí cán bộ dự án

Căn cứ vào nhu cầu công việc và được sự đồng ý của Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (Trung tâm) cần tuyển dụng hai (02) nhân sự cho chức danh cán bộ dự án. Thông báo này nhằm gia hạn thời […]

03

Tuyển dụng 02 cán bộ dự án

Căn cứ vào nhu cầu công việc và được sự đồng ý của Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (Trung tâm) cần tuyển dụng hai (02) nhân sự cho chức danh cán bộ dự án, cụ thể như sau: SỐ LƯỢNG CÁC […]

01

Thông báo lần 2 tuyển dụng: 03 nhân sự làm Hành chính – Dịch thuật và cán bộ dự án

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm, Đại học Huế xin thông báo và mời những người có đủ điều kiện và nguyện vọng dự tuyển nộp hồ sơ: 03 vị trí nhân sự làm Hành chính – Dịch thuật và cán bộ dự án. Thông báo này gia […]