Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững về môi trường, sinh thái, công bằng, dân chủ và thịnh vượng
09

Tờ gấp giới thiệu dự án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ tuân thủ quy định gỗ hợp pháp

Mời quý vị và các bạn tải file đính kèm tại đây: Tờ rơi-Tiếng Việt_Final  

07

Tờ phát giới thiệu dự án bảo tồn tài nguyên rừng, đa dạng sinh học

Thiết kế: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Thực hiện: Huyện đoàn A Lưới Tài trợ: Quỹ vốn nhỏ môi trường toàn cầu tại VN

05

Cẩm nang giám sát đầu tư cộng đồng

Trung Tâm Phát Triển Nông Thôn miền Trung (CRD) hân hạnh giới thiệu tài liệu  “cẩm nang Giám sát đầu tư của cộng đồng”, công bố và hướng dẫn sử dụng cẩm nang đến đại diện các lãnh đạo Mặt trận, UBND của 9 huyện, thị, thành phố tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Cuốn cẩm […]

04

Quy trình xây dựng mô hình sinh kế bền vững

Biên soạn: Trung Tâm Phát triển Nông Thôn miền Trung
Tài trợ: Quỹ môi trường toàn cầu (UNDP)

03

Tài liệu hướng dẫn quy trình tổ chức đối thoại cộng đồng

Lời nói đầu Trong thời gian qua, Việt Nam đã ban hành nhiều chương trình, chính sách nhằm phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Với vùng nông thôn, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới hay Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững là […]