Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) đang thực hiện dự án “Nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu (CSA) cho đồng bào dân tộc thiểu số ở miền Trung Việt Nam” tại xã A Roàng và xã Hồng Thượng huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án do Quỹ sáng kiến khí hậu Quốc tế (IKI) tài trợ thông qua Tổ chức Hợp tác Quốc tế CHLB Đức (GIZ). Mục tiêu chung của dự án là đa dạng sinh kế thông qua các thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở miền Trung Việt Nam. Các kết quả mong đợi bao gồm:

– Kết quả 1: Đồng bào DTTS nhận thức về tác động của biến đổi khí hậu và các thực hành CSA phù hợp.

– Kết quả 2: Các mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu được thí điểm và nhân rộng để tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

– Kết quả 3: Chuỗi giá trị sản phẩm của các mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu được kết nối với thị trường.

– Kết quả 4: Mối quan tâm của cộng đồng đối với bảo vệ môi trường, thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu tăng lên.

Để đạt kết quả 2 của dự án, Trung tâm đang triển khai mô hình canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong khuôn khổ hoạt động này, Trung tâm cần tuyển 01 tư vấn có kinh nghiệm và năng lực để tiến hành tập huấn cho các hộ hưởng lợi của dự án theo phương pháp lớp học tại đồng ruộng (FFS) về “Kỹ thuật canh tác lúa thông minh thích ứng với BĐKH”.

Địa điểm thực hiện: Xã A Roàng và Hồng Thượng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian thực hiện: Từ 10 tháng 4 đến 31 tháng 7 năm 2024
Thời hạn nộp hồ sơ: Từ 01- 05 tháng 4 năm 2024

1. Mục tiêu của hoạt động:

Trang bị kiến thức kỹ thuật về canh tác lúa nước thông minh thích ứng với BĐKH cho các hộ hưởng lợi vùng dự án.

Sau khi kết thúc khóa học:

– Ít nhất 90% học viên hiểu rõ được các kỹ thuật canh tác lúa nước thông minh thích ứng với BĐKH.

– Ít nhất 80% học viên có thể áp dụng những kiến thức từ khóa tập huấn vào thực tế sản xuất.

2. Nhiệm vụ của tư vấn

Để thực hiện có hiệu quả và đạt được các mục tiêu nêu trên, tư vấn cần thực hiện các công việc sau:

– Xây dựng chương trình tập huấn: dự án sẽ tổ chức 2 khóa tập huấn tại 2 xã A Roàng và Hồng Thượng, mỗi khóa tập huấn sẽ thực hiện theo 3 đợt.  Tư vấn có nhiệm vụ xây dựng chương trình tập huấn và gửi đến Điều phối viên dự án trước khi tiến hành tập huấn để góp ý và phê duyệt. Chương trình tập huấn ghi rõ nội dung tập huấn theo từng đợt, phương pháp thực hiện của mỗi nội dung; đồng thời nêu chi tiết các công cụ cần thiết để tiến hành tập huấn..

– Biên soạn tài liệu tập huấn: Tài liệu tập huấn phải bao quát đầy đủ nội dung tập huấn đã được xây dựng và thống nhất giữa tư vấn và dự án. Với mỗi nội dung được đề cập đến trong khóa tập huấn cần có ví dụ cụ thể để học viên có thể áp dụng sau khi kết thúc khóa tập huấn. Nội dung tài liệu bao gồm:

1) Kỹ thuật làm đất;

2) Kỹ thuật xử lý, ngâm ủ hạt giống và gieo sạ;

3) Kỹ thuật bón phân và chăm sóc

4) Phòng trừ sâu bệnh hại lúa.

5) Kỹ thuật xử lý rơm rạ và phế phụ phẩm sau thu hoạch

Tài liệu tập huấn cần gửi đến dự án trước khi tiến hành tập huấn để góp ý và hoàn thiện.

– Tiến hành tập huấn: khóa tập huấn được thực hiện theo 3 giai đoạn (mỗi giai đoạn 1 ngày). Tư vấn cần xây dựng phiếu đánh giá đầu vào và đầu ra của khóa tập huấn để làm cơ sở cho việc viết báo cáo tập huấn. Khi tập huấn về kiến thức kỹ thuật, cần phải hướng dẫn thực hành trực tiếp trên đồng ruộng.

– Viết báo cáo tập huấn: Tư vấn gửi báo cáo tập huấn trong vòng 03 ngày sau khi kết thúc khóa tập huấn. Nội dung báo cáo tập huấn cần nêu rõ đối tượng tham gia tập huấn, phương pháp tiến hành tập huấn, những kết quả đạt được và đánh giá của khóa tập huấn.

3. Sản phẩm giao nộp

01 chương trình tập huấn;

01 tài liệu tập huấn (bằng Microsoft Word);

01 bài giảng trình chiếu được sử dụng trong quá trình tập huấn (bản Powerpoint);

01 báo cáo tập huấn;

Ảnh chụp hoạt động tập huấn

4. Yêu cầu đối với tư vấn

Có bằng thạc sỹ trở lên các ngành nông học, trồng trọt hoặc tương đương.

Có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên liên quan đến sản xuất hoặc tư vấn cho các chương trình dự án về canh tác lúa nước.

Có kinh nghiệm làm việc với cộng đồng DTTS.

Có kiến thức thực tiễn về canh tác lúa nước.

Có kinh nghiệm tiến hành các khóa tập huấn trên đồng ruộng.

5. Phí tư vấn

CRD sẽ thỏa thuận với tư vấn về mức phí sau khi hồ sơ dự tuyển của tư vấn được CRD xét duyệt và lựa chọn. Định mức và tổng kinh phí tư vấn không vượt quá ngân sách được nhà tài trợ phê duyệt.

6. Hồ sơ dự tuyển

Thư bày tỏ sự quan tâm

Lý lịch khoa học (CV) của tư vấn

Đề xuất mức phí tư vấn

Hồ sơ nộp đến Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung trước 18:00 ngày 05/4/2024 theo địa chỉ email: office@crdvietnam.org; Điện thoại: 0234 3529749; Số máy lẻ: (0)  

Chi tiết thông tin tuyển dụng tại TOR tuyển dụng.