Tuyển cán bộ tư vấn cho Dự án “Tham vấn Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004″

Số lượng người cần tuyển: 01 Trưởng nhóm tham vấn; 03 chuyên gia tham vấn; 01 cán bộ tham vấn phụ.
Xin vui lòng xem thông tin chi tiết trong điều khoản tham chiếu (ToR) ở file đính kèm.
Những cá nhân quan tâm xin gửi CV theo địa chỉ sau:
Ông Lê Văn Lân – Điều phối viên Liên minh đất rừng
Email: lanlv@crdvietnam.org
SĐT: 01202.555.932
Hạn cuối nộp hồ sơ: ngày 7/10/2014

Click vào các file đính kèm để biết thêm chi tiết:

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ