Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
11

Trồng cây lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng tự nhiên của cộng đồng

Trong tháng 9 và 10 năm 2021, các cộng đồng (nhóm hộ) quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) của xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện trồng 24 ha cây lâm sản ngoài gỗ (LSNG) dưới tán rừng tự nhiên của cộng đồng. Hoạt động được sự hỗ trợ […]

09

Giám sát và hỗ trợ hoạt động tuần tra bảo vệ rừng cộng đồng

Trong tháng 8/2021, các cộng đồng và nhóm hộ quản lý rừng xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện 11 đợt tuần tra bảo vệ rừng. Hoạt động được sự hỗ trợ và giám sát của Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông […]

08

Tập huấn “Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuần tra bảo vệ rừng cộng đồng” cho các Nhóm hộ quản lý rừng cộng đồng

Cuối tháng 7 năm 2021 vừa qua, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tổ chức lớp tập huấn “Ứng dụng công nghệ thông tin (phần mềm webGIS) vào hoạt động tuần tra bảo vệ rừng cộng đồng” tại xã Thượng Lộ, huyện Nam […]

08

Hỗ trợ cộng đồng xây dựng và phổ biến Quy ước quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Từ tháng 4-7/2021, người dân thôn Dỗi xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức xây dựng lại Quy ước của cộng đồng. Hoạt động này được thực hiện với sự tư vấn của Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học […]

07

Hỗ trợ các Nhóm hộ quản lý rừng đồng bào Cơ Tu xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững (Phương án).

Trong tháng 6/2021, các Nhóm hộ quản lý rừng cộng đồng thuộc xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững cho cộng đồng. Hoạt động được sự tư vấn từ Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học […]