Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
01

Trăn trở để tăng thu nhập người dân sống phụ thuộc rừng

Hội thảo sơ kết dự án Tăng cường năng lực bảo tồn tài nguyên rừng, đa dạng sinh học gắn với phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số sống gần khu Bảo tồn thiên nhiên Sao La tỉnh Thừa Thiên Huế vừa được tổ chức hôm qua ngày 26.1 […]

01

Tuyển tư vấn nghiên cứu thực trạng xây dựng và thực hiện Quy ước quản lý rừng cộng đồng

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD), Đại học Nông Lâm Huế hợp tác với Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên WWF-Việt Nam thực hiện Dự án “Tăng cường vai trò cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn tại Trung Trường Sơn” […]

01

Vay vốn phát triển mô hình chăn nuôi bò bán thâm canh

Trong đợt giải ngân đầu tiên, quỹ phát triển sinh kế cho 7 hộ gia đình vay 70 triệu đồng để xây dựng mô hình chăn nuôi bò bán thâm canh tại xã Hương Nguyên, huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế). Hoạt động do dự án Tăng cường năng lực bảo tồn tài nguyên […]

10

Tiếng thơ, lời ca giữ hồn đại ngàn

Người dân Hương Nguyên, đặc biệt là đồng bào Cơ Tu có nét đẹp văn hóa truyền thống về bảo vệ rừng với quan niệm “Kiêng cử, giữ rừng”. Rừng đối với bà con nơi đây không đơn thuần là môi trường sống mà hơn thế, rừng là “ân nhân vĩ đại”, vừa linh thiêng […]