crdvietnam

Biểu mẫu chứng từ thanh toán

Hệ thống biểu mẫu Biên soạn: Bộ phận Kế toán – Trung Tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Thời gian cập nhật : Tháng 6 năm 2017 Cán bộ tải các file biểu mẫu chứng từ dưới đây 1. Biên bản giao nhận hàng hóa. Tải file tại đây: ...

Chi tiết

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ