Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững về môi trường, sinh thái, công bằng, dân chủ và thịnh vượng

Các cá nhân quan tâm tới tổ chức hội thảo “Đánh giá việc áp dụng quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội cấp thôn/ xã có sự tham gia trong xây dựng nông thôn mới” muốn cung cấp dịch vụ vui lòng liên hệ đến Dự án VCSF.2012.10 trước ngày 15/9/2015 tại:
Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)
Địa chỉ: 102 đường Phùng Hưng, TP Huế
ĐT: + 543 529 749; Fax: +543 530 000
Chúng tôi khuyến khích các cá nhân gửi hồ sơ trên file điện tử theo địa chỉ email: quanhm@crdvietnam.org

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý vị và các bạn tải file đính kèm dưới đây về máy:
ToR Hoi thao rut kinh nghiem qui trinh lap ke hoach có STG

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of