Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững về môi trường, sinh thái, công bằng, dân chủ và thịnh vượng

anh12

Người biên soạn: Nguyễn Thị Diệp Hoa

Nội dung: Tài liệu hướng dẫn cách làm một bản tóm lược vận động chính sách

Thời gian: Tháng 6/2016

Tài liệu thuộc bản quyền của Nguyễn Thị Diệp Hoa, Oxfam

 

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of