Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
09

Hỏi đáp về quy chế Quản lý rừng cộng đồng: dành cho cộng đồng dân cư thôn và nhóm hộ được nhà nước giao rừng

Tài liệu được thực hiện với sự hỗ trợ từ Nhân dân Hoa kỳ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Nội dung tài liệu này hoàn toàn thuộc trách nhiệm của ECODIT/CIRD và không nhất thiết phản ánh các quan điểm của USAID hay chính phủ Hoa Kỳ. Hỏi đáp […]

08

Báo cáo thường niên năm 2019

THƯ NGỎ CỦA GIÁM ĐỐC CRD Lời đầu tiên, tôi xin gửi tới các nhà tài trợ, các đối tác và quý độc giả lời chào trân trọng! Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế được thành lập năm 1995, có sứ mệnh phục vụ […]

04

Xuất bản tuyển tập: Tỉ tê trò chuyện bảo vệ con

Lời giới thiệu Tài liệu “Tỉ tê trò chuyện bảo vệ con” được Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thực hiện trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về Quản trị quyền trẻ em” do Tổ chức […]

04

Câu chuyện điển hình và những bài học kinh nghiệm từ dự án tại xã Hương Nguyên huyện A Lưới

Cuốn tài liệu nhỏ đã tổng kết kinh nghiệm và những bài học của dự án Bảo tồn tài nguyên rừng và đa dạng sinh học gắn với sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Khu bảo tồn Sao La được tài trợ bởi chương trình các dự án nhỏ […]