Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững về môi trường, sinh thái, công bằng, dân chủ và thịnh vượng
01

Thông báo lần 2 tuyển dụng: 03 nhân sự làm Hành chính – Dịch thuật và cán bộ dự án

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm, Đại học Huế xin thông báo và mời những người có đủ điều kiện và nguyện vọng dự tuyển nộp hồ sơ: 03 vị trí nhân sự làm Hành chính – Dịch thuật và cán bộ dự án. Thông báo này gia […]

12

Thông báo tuyển dụng: 03 nhân sự làm Hành chính – Dịch thuật và cán bộ dự án

  Mời quý vị quan tâm vị trí tuyển dụng, tải thông báo gốc tại đây: Thông báo tuyển dụng

10

Tuyển tư vấn phát triển chiến lược quỹ và đào tạo nhân viên của Trung tâm

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang cần tuyển tư vấn “Phát triển chiến lược gây quỹ và đào tạo cho nhân viên của CRD” Thời gian thực hiện 26/10 đến ngày 18/11 năm 2019 Hạn nộp hồ sơ Trước ngày 20/10/2019 Giới thiệu Trung […]

10

Tuyển tư vấn xây dựng cẩm nang hướng dẫn về quản trị tổ chức và các công cụ đánh giá hiệu suất của nhân viên

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang tuyển tư vấn thực hiện hoạt động “Xây dựng cẩm nang hướng dẫn về quản trị tổ chức và các công cụ để đánh giá hiệu suất của nhân viên” cho Trung tâm Phát triển nông thôn miền […]

10

Tuyển tư vấn xây dựng và vận hành hệ thống cập nhật dữ liệu, giám sát, đánh giá trực tuyến

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang tuyển nhóm tư vấn xây dựng và vận hành hệ thống cập nhật dữ liệu, giám sát, đánh giá trực tuyến cho CRD. Thời gian thực hiện 25/10 đến ngày 15/11 năm 2019 Hạn nộp hồ sơ Trước […]