Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.

Tiêu đề: Tuyển giảng viên tập huấn cho Mạng lưới rừng cộng đồng ở tỉnh Kon Tum Mục tiêu Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch và vận động chính sách cấp cơ sở cho Mạng lưới rừng cộng đồng ở tỉnh Kon Tum.

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)

Địa điểm: Tỉnh Kon Tum

Thời gian thực hiện: 26/9 – 10/11/2021

Thời hạn nộp hồ sơ: 24/09/2021

1. Giới thiệu

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), hợp tác với Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) thực hiện dự án “Tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số” tại tỉnh Kon Tum do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ. Dự án có các mục tiêu như sau:

– Tăng cường tiếp cận, sử dụng và quản lý đất lâm nghiệp từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao lại trên địa bàn hai huyện Kon Plông, Kon Rẫy của tỉnh Kon Tum cho các cộng đồng dân tộc thiểu số để quản lý, sử dụng có hiệu quả;

– Hỗ trợ các cộng đồng dân tộc thiểu số ở 2 huyện Kon Plông, Kon Rẫy được tiếp cận quản lý, sử dụng và hưởng lợi từ đất và rừng được giao từ đó họ sẽ chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng đất;

– Thành lập hai chương trình thí điểm giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho chính quyền, từ đó giao cho người dân địa phương tại 2 huyện Kon Plông, Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum được thực hiện thành công;

– Xây dựng một quy trình có lồng ghép giới về giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho địa phương, và giao lại cho cộng đồng dân tộc thiểu số được xây dựng;

– Khuyến nghị chính sách về giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông lâm nghiệp bàn giao cho chính quyền địa phương và sau đó giao lại cho cộng đồng dân tộc thiểu số được xây dựng và gửi tới các cơ quan và nhà lập định chính sách có liên quan.

Trong khuôn khổ dự án này, CRD sẽ tổ chức 01 khóa tập huấn về Kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch và vận động chính sách cấp cơ sở cho 25 – 30 người là thành viên Mạng lưới rừng cộng đồng ở tỉnh Kon Tum. CRD cần tuyển 01 tư vấn có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện hoạt động tập huấn này.

2. Mục tiêu của khóa tập huấn

Sau 3 ngày tập huấn, các học viên có thể hiểu và thực hành được:

– Kỹ năng làm việc nhóm cộng đồng;

– Kỹ năng lập kế hoạch về quản lý, sử dụng đất và rừng;

– Kỹ năng đại diện cho cộng đồng để làm việc với các cơ quan ở địa phương.

3. Sản phẩm giao nộp

– 01 Chương trình tập huấn

– 02 mẫu Phiếu đánh giá trước và sau tập huấn

– Toàn bộ phiếu đánh giá của các học viên

– 01 Bài giảng đầy đủ bằng file word và file PowerPoint (nếu có)

– 01 Báo cáo kết quả tập huấn

4. Cách nộp hồ sơ

Các cá nhân và tổ chức quan tâm vui lòng gửi:

(1)Thư bày tỏ sự quan tâm

(2)Lý lịch khoa học (CVs) của tư vấn

(3)Bản đề xuất chương trình và nội dung tập huấn chi tiết

(4)Đề xuất mức phí tư vấn

Hồ sơ nộp đến Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung qua địa chỉ email: office@crdvietnam.org với tiêu đề: Dự án EU_Tư vấn lập kế hoạch và VDGS_(tên nhóm tư vấn) trước 17h00 ngày 24/09/2021.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Bà Hồ Thị Nhàn, cán bộ hành chính Trung tâm PTNT miền Trung

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, phường Đông Ba, thành phố Huế

Email: office@crdvietnam.org;

Điện thoại: 0234 3529 749 hoặc 0978 373 263

Kính mời quý vị và các bạn quan tâm vị trí tuyển tư vấn tải file đính kèm tại đây:

Điều khoản tham chiếu

Comments are closed.