Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
03

Tuyển giảng viên cho Tập huấn Kỹ năng kinh doanh, quản lý và điều hành doanh nghiệp

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung, trường Đại học Nông Lâm Huế đang triển khai Dự án “Hình thành và phát triển doanh nghiệp xã hội thuộc Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)” do tổ chức ICCO – Hà Lan tài trợ. Dự án được thực hiện trong 02 năm […]

03

Chuyên gia biên soạn đề cương và bộ công cụ nghiên cứu góp ý chỉnh sửa Luật BV&PTR 2004

Chương trình Hỗ trợ Liên minh Vận động Chính sách là một sáng kiến của tổ chức Oxfam nhằm tạo cơ hội cho các công dân Việt Nam tham gia xây dựng chính sách bằng cách hỗ trợ các liên minh tham gia vận động và giám sát thực thi chính sách nhằm đảm bảo các chính sách phù hợp và đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân.

03

Tuyển tập huấn viên cho dự án tại Nam Đông, Thừa Thiên Huế

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) – Trường Đại học Nông Lâm – Huế đang đang có nhu cầu tuyển tập huấn viên về xử lý vi phạm lâm luật cho các cộng đồng nhận rừng

03

Chuyên gia góp ý cho đề cương và bộ công cụ nghiên cứu góp ý chỉnh sửa Luật BV&PTR 2004

Chương trình Hỗ trợ Liên minh Vận động Chính sách là một sáng kiến của tổ chức Oxfam nhằm tạo cơ hội cho các công dân Việt Nam tham gia xây dựng chính sách bằng cách hỗ trợ các liên minh tham gia vận động và giám sát thực thi chính sách nhằm đảm bảo […]

10

Tuyển cán bộ tư vấn cho Dự án “Tham vấn Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004″

Trung tâm PTNT miền Trung Việt Nam cần tuyển cán bộ tư vấn thực hiện Dự án “Tham vấn cộng đồng về Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004” tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời gian thực hiện từ ngày 16/10 đếnngày 23/10 năm 2014.