Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
04

Tuyển tư vấn cho Hội thảo Quy trình lập kế hoạch phát triển KT-XH có sự tham gia trong xây dựng nông thôn mới

Dự án “Nâng cao hiệu quả các chương trình đầu tư công trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế” do Đại sứ quán Ireland tài trợ, đang được triển khai thực hiện bởi Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung, Trường Đại học Nông lâm Huế.

04

Tuyển Chuyên gia tư vấn kỹ thuật thu gom và sản xuất giống cây dược liệu

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung, trường Đại học Nông Lâm Huế đang triển khai Dự án “Hình thành và phát triển doanh nghiệp xã hội thuộc Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)” do tổ chức ICCO-Hà Lan tài trợ. Dự án được thực hiện trong 02 năm (2014 & 2015).

04

Tuyển Trợ lý tập huấn cho khóa đào tạo các nhóm sản xuất theo tiêu chuẩn hàng hoá

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung, trường Đại học Nông Lâm Huế đang triển khai Dự án “Hình thành và phát triển doanh nghiệp xã hội thuộc Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)” do tổ chức ICCO-Hà Lan tài trợ. Dự án được thực hiện trong 02 năm (2014 & 2015).

04

Tuyển Tập huấn viên cho khóa đào tạo các nhóm sản xuất theo tiêu chuẩn hàng hóa

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung, trường Đại học Nông Lâm Huế đang triển khai Dự án “Hình thành và phát triển doanh nghiệp xã hội thuộc Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)” do tổ chức ICCO-Hà Lan. Dự án được thực hiện trong 02 năm (2014 & 2015).

04

Tuyển giảng viên Tập huấn Kỹ năng đối thoại, giải trình cho cán bộ địa phương

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung, trường Đại học Nông Lâm Huế đang triển khai Dự án “Nâng cao hiệu quả các chương trình đầu tư công trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở tỉnh Thừa Thiên Huế” do Đại sứ quán Ireland tài trợ.