Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững về môi trường, sinh thái, công bằng, dân chủ và thịnh vượng
01

Tăng cường vai trò của cộng đồng và tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn năm 2019

Điểm lại hoạt động năm 2019 là một năm nhiều dấu ấn của dự án “Tăng cường vai trò của cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn tại Trung Trường Sơn” (gọi tắt là dự án Sida) triển khai tại tỉnh Thừa Thiên Huế, khu vực vùng đệm Vườn […]

12

Tập huấn: giới thiệu các yêu cầu pháp lý về gỗ hợp pháp tại Đồng Nai

Trong hai ngày 12 – 13/12, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã phối hợp với Sở Công thương Đồng Nai và Trung tâm Giáo dục và Phát triển tổ chức khóa tập huấn “Giới thiệu các yêu cầu pháp lý về gỗ hợp […]

11

Tập huấn và hỗ trợ kỹ thuật về gỗ hợp pháp theo Hiệp định VPA-FLEGT

Ngày 21-22/11, Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế phối hợp với Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) và Nhóm hỗ trợ VPA-FLEGT Quảng Trị tổ chức khoá tập huấn “Giới thiệu các yêu cầu pháp lý về gỗ hợp pháp” tại Thành […]

09

Tham vấn góp ý nghị định quy định đảm bảo hệ thống gỗ hợp pháp Việt Nam tại miền Trung

Ngày 28/8, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm Huế chủ trì tổ chức hội thảo tham vấn Góp ý nghị định quy định đảm bảo hệ thống gỗ hợp pháp Việt Nam tại số 09 đường Ngô Quyền (thành phố Huế). Toàn cảnh hôi thảo Hội thảo có […]

08

Đồng Nai ra mắt và giới thiệu nhóm hỗ trợ thực hiện Hiệp định VPA-FLEGT

Ngày 31/7, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm Huế phối hợp cùng Trung tâm Con người và Môi trường vùng Tây Nguyên và Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai tổ chức ra mắt “Nhóm hỗ trợ thực hiện Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Lâm […]