Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
11

[Gia Hạn] Tuyển một đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào thiểu số”

Trung tâm PTNT miền Trung (CRD) cần tuyển 01 đơn vị kiểm toán tuyển một đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào thiểu số” do Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ) và […]

11

Tuyển một đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào thiểu số”

Trung tâm PTNT miền Trung (CRD) cần tuyển 01 đơn vị kiểm toán tuyển một đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào thiểu số” do Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ) và […]

10

[Video] Quy trình cung ứng cho người dân tại huyện miền núi Nam Giang

Hoạt động này trong khuôn khổ dự án “Nông nghiệp liên kết hướng đến thu nhập bền vững cho đồng bào thiểu số” do Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung và Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam cùng điều phối thực hiện với sự hỗ trợ kinh phí của Bộ Hợp […]

08

Hội chợ Thương mại biên giới Việt – Lào tại huyện Nam Giang năm 2022

Chiều ngày 26 tháng 8 năm 2022, tại Trung tâm Văn hoá thể thao thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, Sở Công thương tỉnh Quảng Nam và Uỷ ban Nhân dân huyện Nam Giang phối hợp cùng Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung tổ chức lễ khai mạc Hội chợ thương mại […]

07

Chia sẻ kinh nghiệm giữa các tổ hợp tác nhằm mở rộng quy mô và phát triển sản xuất chế biến thịt heo đen gác bếp

Nhằm mở rộng quy mô và phát triển sản xuất sản phẩm thịt heo đen gác bếp, vào ngày 11 và ngày 14 tháng 6 năm 2022, Tổ Hợp tác xã Cà Dy (THT Cà Dy) tổ chức chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn chế biến thịt heo đen gác bếp cho Tổ Hợp […]