Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững về môi trường, sinh thái, công bằng, dân chủ và thịnh vượng
10

Tuyển tư vấn phát triển chiến lược quỹ và đào tạo nhân viên của Trung tâm

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang cần tuyển tư vấn “Phát triển chiến lược gây quỹ và đào tạo cho nhân viên của CRD” Thời gian thực hiện 26/10 đến ngày 18/11 năm 2019 Hạn nộp hồ sơ Trước ngày 20/10/2019 Giới thiệu Trung […]

10

Tuyển tư vấn xây dựng cẩm nang hướng dẫn về quản trị tổ chức và các công cụ đánh giá hiệu suất của nhân viên

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang tuyển tư vấn thực hiện hoạt động “Xây dựng cẩm nang hướng dẫn về quản trị tổ chức và các công cụ để đánh giá hiệu suất của nhân viên” cho Trung tâm Phát triển nông thôn miền […]

10

Tuyển tư vấn xây dựng và vận hành hệ thống cập nhật dữ liệu, giám sát, đánh giá trực tuyến

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang tuyển nhóm tư vấn xây dựng và vận hành hệ thống cập nhật dữ liệu, giám sát, đánh giá trực tuyến cho CRD. Thời gian thực hiện 25/10 đến ngày 15/11 năm 2019 Hạn nộp hồ sơ Trước […]

08

Thông báo gia hạn tuyển tư vấn rà soát, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị tổ chức

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD), Đại học Nông Lâm Huế là tổ chức phi chính phủ địa phương. CRD có nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và vận động chính sách để nâng cao năng lực cho người dân, xã hội dân sự, tổ chức […]

08

Tuyển tư vấn thực hiện hoạt động nghiên cứu

Ảnh minh hoạt sự tham gia của trẻ em Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD), Đại học Nông Lâm Huế tuyển tư vấn thực hiện hoạt động nghiên cứu về đề tài: “Thực trạng và giải pháp thúc đẩy sự tham gia của trẻ em trong các đầu tư xây dựng công trình […]