Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững về môi trường, sinh thái, công bằng, dân chủ và thịnh vượng
08

Tuyển tư vấn rà soát, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị tổ chức và chuyển đổi hệ thống từ G-Suite qua Microsoft Office 365

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Tiêu đề Tuyển tư vấn rà soát, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị tổ chức và chuyển đổi hệ thống từ G-Suite qua Microsoft Office 365 Địa điểm thực hiện Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế Tổ chức điều phối Trung tâm Phát triển Nông thôn miền […]

08

Tuyển tư vấn tập huấn Vận động chính sách về quyền trẻ em

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Tiêu đề Tuyển tư vấn tập huấn Vận động chính sách về quyền trẻ em Mục tiêu Nâng cao kiến thức và kỹ năng vận động chính sách về quyền trẻ em cho các tổ chức xã hội tại miền Trung Tổ chức điều phối Trung tâm Phát triển Nông thôn […]

07

Tuyển tư vấn rà soát và phát triển hệ thống quản lý tài chính

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) cần tuyển chọn một nhóm tư vấn gồm 2 chuyên gia có đủ trình độ chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện hoạt động “Rà soát và phát triển hệ thống quản lý tài chính của CRD”. Thời gian thực hiện: […]

04

Tuyển tư vấn tập huấn “Kỹ năng thúc đẩy sự tham gia của trẻ em trong bảo vệ trẻ em”

Ảnh nguồn: Internet ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Tiêu đề Tuyển tư vấn tập huấn “Kỹ năng thúc đẩy sự tham gia của trẻ em trong bảo vệ trẻ em” Mục tiêu Nâng cao kỹ năng thúc đẩy sự tham gia của trẻ em vào các hoạt động bảo vệ trẻ em cho giáo viên và […]

04

Thông báo gia hạn: Tuyển tư vấn thực hiện một số hoạt động xây dựng năng lực cho nhân sự CRD

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Ảnh nguồn: Internet Tiêu đề Tuyển tư vấn thực hiện một số hoạt động xây dựng năng lực cho Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) Địa điểm thực hiện Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) 102 Phùng Hưng, Huế, Thừa Thiên […]