Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững về môi trường, sinh thái, công bằng, dân chủ và thịnh vượng

Ngày 13/11, hội thảo tham vấn “Tài liệu hóa sáng kiến truyền thông, tăng cường năng lực ứng phó biến đổi khí hậu” do Trung tâm nghiên cứu bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD) đăng cai tổ chức tại Hà Nội.

Đây là một hoạt động trong chuỗi dự án “Tăng cường vai trò của các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam trong hoạt động truyền thông và vận động chính sách về Biến đổi khí hậu”, với sự tài trợ của DFAT. Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia về biến đổi khí hậu (BĐKH), đến từ Ban điều hành và các tổ chức thành viên của mạng lưới VNGO&CC.

Việc xây dựng các tài liệu, đặc biệt là tài liệu về truyền thông được các thành viên tham dự hội thảo đánh giá cao, thiết thực và góp phần ngăn chặn tác động của BĐKH.  Trong hội thảo, nhiều sáng kiến, mô hình về truyền thông ứng phó với BĐKH được thảo luận sôi nổi. Hội thảo đã chọn lọc ra 38 mô hình để cân nhắc đưa vào tài liệu. Một số mô hình có tính thực tiễn và khả năng nhân rộng cao như: Trẻ em vẽ tranh chuyển tải thông điệp về BĐKH (SRD); Truyền thông dựa vào cộng đồng (LIFE); Dự án nước tại nguồn (nhóm Sáng tạo trẻ Bến Tre); Nâng cao nhận thức về rủi ro thiên tai, các biện pháp phòng tránh thiệt hại do thiên tai gây ra, thích ứng và giảm nhẹ BĐKH cho người dân (COHED), … Hội thảo cũng xây dựng kế hoạch cụ thể để tư liệu hóa bộ tài liệu, chia sẻ cho các tổ chức, cá nhân quan tâm tham khảo và nâng cao năng lực về vấn đề này.

                                                                                                                            Thanh Duyên

Một số hình ảnh của hội thảo:

12226958_496302043864969_7789084621802427927_n

Đại diện nhóm Sáng tạo trẻ Bến Tre chia sẻ tài liệu truyền thông 

IMG_0481

Đại diện trung tâm SRD chia sẻ sáng kiến truyền thông

 

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of