vi du mau

Tin tuc su kien Bien doi khi hau
CCN và CCWG chia sẻ kinh nghiệm quản lý mạng và hợp tác

Xa Trieu Van dang  san xuat cay dau den xanh long theo huong hang hoa

Ngày 5/6, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) tiến hành cuộc họp nhằm chia sẻ kinh nghiệm quản lý mạng cũng như hợp tác giữa nhóm làm phi chính phủ về công tác biến đổi khí hậu (CCWG) và mạng lưới biến đổi khí hậu miền trung Việt Nam (CCN).

 

  • Mô hình lúa Đông Xuân ứng phó với biến đổi khí hậu tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
  • Kết quả nghiên cứu bảo quản lạc giống ở Quảng Trị
  • Hội thảo xây dựng chiến lược và quy chế của mạng lưới biến đổi khí hậu
  • Đào tạo thú y thôn bản tại huyện Ba Tơ – Quảng Ngãi
CCN và CCWG chia sẻ kinh nghiệm quản lý mạng và hợp tác

Xa Trieu Van dang  san xuat cay dau den xanh long theo huong hang hoa

Ngày 5/6, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) tiến hành cuộc họp nhằm chia sẻ kinh nghiệm quản lý mạng cũng như hợp tác giữa nhóm làm phi chính phủ về công tác biến đổi khí hậu (CCWG) và mạng lưới biến đổi khí hậu miền trung Việt Nam (CCN).

 

  • Mô hình lúa Đông Xuân ứng phó với biến đổi khí hậu tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
  • Kết quả nghiên cứu bảo quản lạc giống ở Quảng Trị
  • Hội thảo xây dựng chiến lược và quy chế của mạng lưới biến đổi khí hậu

Đào tạo thú y thôn bản tại huyện Ba Tơ – Quảng Ngãi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ