Tuyển trưởng nhóm tư vấn tổ chức nghiên cứu Nông thôn mới

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) đang có nhu cầu tuyển dụng tư vấn cho hoạt động thực hiện nghiên cứu “Tăng cường sự tham gia của người dân trong đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới” .

Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm và năng lực

  • Trình độ tiến sỹ liên quan đến phát triển hoặc nông nghiệp.
  • Kiến thức, kinh nghiệm trong tổ chức nghiên cứu và ưu tiên đặc biệt cho những người đã từng nghiên cứu đến các đề tài xây dựng nông thôn mới.
  • Thái độ hợp tác, tôn trọng với người dân và đối tác liên quan.
  • Ít nhất trên 10 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến phát triển nông thôn (tư vấn,…)
  • Thời gian thực hiện: từ 05/6 đến 30/9/2016

Các cá nhân quan tâm vui lòng liên hệ đến Dự án VCSF2012.10:

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế

Điện thoại: +54 3 529749;      Fax: +54 3 530000

Chúng tôi khuyến khích các cá nhân gửi hồ sơ trên file điện tử theo địa chỉ email: thangtc@crdvietnam.org . Thời hạn nhận hồ sơ: 29/5/2016. Mọi thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ