Tuyển một tập huấn viên về Kỹ năng làm việc với trẻ em

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) cần đăng tuyển vị trí tập huấn viên về kỹ năng làm việc với trẻ em.

Mục tiêu: Nâng cao kỹ năng làm việc với trẻ em cho cán bộ của các tổ chức xã hội dân sự miền Trung.

Tổ chức điều phối Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD)

Địa điểm tập huấn: tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Hạn nộp hồ sơ Trước 17/8/2018.

d57811a29f609fe03ef48f2d050245f6

Các điều khoản chi tiết, quý vị quan tâm mời tải file này: TOR cho tap huan KNLV_Tap huan lai

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ