Tờ rơi hiệu quả của dự án thực hiện ở Vùng đệm Vườn Quốc Gia Bạch Mã

Dự án: Nâng cao năng lực phát triển sinh kế bền vững nhằm giảm phụ thuộc rừng đặc dụng vùng đệm Vườn Quốc Gia Bạch Mã

Dự án khởi động từ: Tháng 3/2016
Địa bàn thực hiện: xã Hương Lộc và xã Thượng Nhật (Huyện Nam Đông)
Dự án được tài trợ bởi Quỹ vốn nhỏ môi trường toàn cầu và thực hiện bởi Trung tâm Môi Trường Phát triển Cộng Đồng.
Đơn vị thực hiện tư vấn: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung

26172423_1104800046324030_1785094293320032764_o

26198326_1104800049657363_1558806766277694583_o

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ