Tờ phát: Quỹ tín dụng phát triển sinh kế

to roi

Đơn vị tư vấn thiết kế: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Môi trường và Phát triển cộng đồng (CECoD)

Đơn vị tài trợ: Quỹ Môi trường toàn cầu tại Việt Nam

Địa điểm thực hiện: Xã Hương Lộc và xã Thượng Nhật huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên Huế)

Kính mời quý vị và các bạn tải file tờ phát đính kèm tại đây: To phat tin dung ban final

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ