Quyển sách nhỏ giúp quý vị hiểu thêm về CRD

0001

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung trân trọng giới thiệu: Quyển sách nhỏ giới thiệu về CRD

Kính mời quý vị tải file đính kèm tại đây:brochure CRD

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ