Giới thiệu

Trung tâm Phát triển Nông thôn Miền Trung

Centre For Rural Development in Central Vietnam

(CRD)


Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) thuộc trường Đại học Nông Lâm Huế (ĐHNL) được thành lập năm 1995 theo quyết định số 73/QĐ-TC của Đại học Huế. TT có nhiệm vụ: Phát triển cộng đồng và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật trong các lĩnh vực phát triển nông, lâm, ngư nghiệp; Thích ứng với biến đổi khí hậu; Quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn về phát triển nông thôn (PTNT) và các lĩnh vực có liên quan; Tiến hành các nghiên cứu và hỗ trợ cho các hoạt động chia sẻ thông tin nhằm mục tiêu phát triển nông thôn bền vững, xóa đói giảm nghèo và công bằng xã hội ở khu vực miền Trung.

ttTrụ sở chính của Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung tại Huế

Đối tượng phục vụ của CRD là nông dân, đặc biệt là những người nghèo, các đối tượng bị tổn thương, đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là phụ nữ và trẻ em.
Mặc dù là một đơn vị của Trường ĐHNL, nhưng các cán bộ của CRD được lựa chọn từ các trường khác nhau của Đại học Huế. Đó là một điều đặc biệt trong công tác tổ chức và nhân sự của CRD. Hiện tại, CRD có 50 cán bộ, trong đó có 30 cán bộ kiêm nhiệm là những giảng viên được lựa chọn chủ yếu từ trường ĐHNL, một số từ trường Đại học Kinh tế và Đại học Khoa học Huế (chuyên ngành xã hội học), và 20 cán bộ chuyên trách là những sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi từ các ngành đào tạo khác nhau của Đại học Huế. Từ đó có thể thấy rằng, CRD có điều kiện thuận lợi trong việc thành lập các nhóm công tác liên ngành để đáp ứng các yêu cầu của các hoạt động về PTNT.
Với vị trí là một đơn vị trực thuộc trường Đại học, nhưng các hoạt động của CRD không được bao cấp bởi Nhà nước. CRD chỉ tận dụng nguồn nhân lực của các trường Đại học ở Huế. CRD là một đơn vị có hệ thống tài chính độc lập được quản lý chặt chẽ theo những nguyên tắc về tài chính của Nhà nước cũng như theo yêu cầu của các cơ quan tài trợ. Trung tâm có hệ thống ra quyết định riêng mà không phụ thuộc vào trường ĐHNL. Do đó, có thể nói, CRD đã và đang hoạt động như một tổ chức phi chính phủ địa phương. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của CRD được thể hiện qua sơ đồ sau:

 

 

New Picture (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ