Thông báo về hội thảo lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội cấp thôn/xã có sự tham gia trong xây dựng nông thôn mới

Trung tâm PTNT miền Trung, Trường Đại học Nông lâm Huế trân trọng gửi đến Quí anh chị giấy mời tham dự Hội thảo “Đánh giá việc áp dụng qui trình lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội cấp thôn/xã có sự tham gia trong xây dựng nông thôn mới” tại Tp Huế. Cụ thể như sau:
1. Thời gian: ngày 09/10/2015 (ngày thứ sáu)
2.  Mục tiêu hội thảo:
– Đánh giá việc áp dụng qui trình lập kế hoạch phát triển KT-XH có sự tham gia ở 02 xã dự án trong năm 2015.
– Góp ý để hoàn thiện qui trình, công cụ, phương pháp lập kế hoạch có sự tham gia.
3.  Thành phần tham dự:
– Đại diện một số phòng, ban của hai huyện Nam Đông và Phong Điền.
– Đại diện lãnh đạo các xã/thôn và tổ công tác lập kế hoạch của hai xã dự án.
– Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư và Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung.
4. Địa điểm: Khách sạn Festival, 15 Lý Thường Kiệt, Tp Huế
Giấy mời và nội dung chương trình vui lòng xem ở bản đính kèm

Giay moi va Chuong trinh hoi thao LKH tai Tp Hue

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ