Ra mắt và lập kế hoạch Nhóm Hợp Tác Thúc Đẩy Quyền Trẻ em khu vực miền Trung

DSC_0351 - Copy

 

DSC_0326 - Copy

DSC_0292 - Copy

DSC_0278

12 thành viên tới từ các tổ chức xã hội của 4 tỉnh Quảng Bình – Thừa Thiên Huế – Đà Nẵng – Quảng Nam đã cùng hợp tác thành lập nhóm!

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ