Nhân sự

CRD luôn coi trọng sự đa dạng và hướng tới sự công bằng cho tất cả mọi người. CRD luôn tin tưởng rằng con người là tài sản cốt lõi của mọi tổ chức. Vì vậy, CRD luôn tạo điều kiện tốt nhất cho đội ngũ nhân viên phát triển.

Những người sáng lập

1. Nhà Giáo Nhân Dân. Phó Giáo Sư. Tiến Sỹ Phan Hòa

2. Nhà Giáo Ưu tú. Phó Giáo Sư. Tiến Sỹ Hoàng Mạnh Quân

3. Nhà Giáo Ưu Tú. Phó Giáo Sư. Tiến Sỹ Lê Đức Ngoan

collage_photocat

Giám đốc CRD hiện tại

Tiến sỹ Trương Quang Hoàng

collage_photocat1

 

Về nhân sự

Lúc mới thành lập, Trung tâm chỉ có 4 thành viên, tất cả đều là cán bộ kiêm nhiệm.  Hiện tại, Trung tâm có 10 cán bộ chuyên trách và nhiều cán bộ kiêm nhiệm là những giảng viên chủ yếu từ Trường Đại học Nông Lâm và một số từ các Trường khác của Đại học Huế. Do vậy, Trung tâm có đầy đủ cán bộ với các lĩnh vực chuyên môn khác nhau và rất dễ dàng để thành lập các nhóm công tác liên ngành nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác PTNT và XĐGN của các địa phương.

Trung tâm đã đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ và luôn coi đó là khâu then chốt có tính quyết định đến sự phát triển của tổ chức. Trung tâm đã có nhiều biện pháp nhằm đào tạo và nâng cao năng lực cho các thành viên về chuyên môn, thực tiễn và ngoại ngữ, kể cả đào tạo ở các bậc học cao, như Thạc sỹ và Tiến sỹ về PTNT và các lĩnh vực liên quan.

Hiện tại, Trung tâm đã có hơn 50% cán bộ có trình độ sau đại học, hầu hết được đào tạo ở nước ngoài. Do vậy nên chất lượng hoạt động của Trung tâm ngày càng tốt hơn, một số cán bộ đã trở thành chuyên gia về một số lĩnh vực của hoạt động phát triển.

IMG_3981

Đội ngũ nhân sự năm 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ