Ngày về Giới và Biến đổi Khí hậu – Tầm nhìn 50/50 tại COP 19 – Ba Lan

Bản dự thảo về Giới và Biến đổi khí hậu mục 19 trong Chương trình nghị sự thuộc Ban bổ trợ thực hiện đã hoàn thành để đệ trình để xem xét đưa vào quyết định cuổi cùng của COP 19. Tại các sự kiện bên lề về chủ đề Giới và Biến đổi khí hậu, các chuyên gia cho biết tỷ lệ nữ tham dự các Phiên đàm phán từ các quốc gia, các nhóm còn thấp, thông thường trên dưới 30% và số lượng nữ tham gia các Phiên đàm phán cấp cao còn thấp so với các đại biểu nam.

Mở màn các hoạt động trong Ngày về giới và Biến đổi khí hậu, là hội thảo về Giới và biến đổi khí hậu do Bà Christiana Figures, Tổng Thư ký UNFCC chủ trì. Các đại biểu đại diện cho các quốc gia cùng chia sẻ ước mơ của mình với mục tiêu tăng sự cân bằng giới và bình đẳng giới trong các Phiên đàm phán về biến đổi khí hậu. Hội thảo kết thúc với bài hát “Tầm nhìn 50/50” được sáng tác dành cho Hội nghị biến đổi khí hậu thể hiện rõ ước mơ của các đại biểu nữ trên toàn thế giới “Chúng tôi có một giấc mơ, giấc mơ hy vọng lật sang trang mới, đánh dấu kỷ nguyên vàng, một thời kỳ xanh hơn cho trái đất. Chúng tôi có một giấc mơ, giấc mơ của hy vọng, giấc mơ về tầm nhìn 50/50”.

Theo: http://www.dmhcc.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ