Hội thảo sơ kết dự án về nâng cao năng lực phát triển mô hình sinh kế bền vững tại Nam Đông

Trân trọng thông báo sự kiện: Hội thảo sơ kết dự án

Thời gian: Ngày 30/6/2017

Địa điểm: Xã Hương Lộc – Huyện Nam Đông – tỉnh Thừa Thiên Huế

Dự án được sự tư vấn các hoạt động: Truyền thông, nâng cao năng lực phát triển sinh kế, phát triển quỹ tín dụng của Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung.

1a 1b 2

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ