2 comments

  1. Tôi muốn tham khảo tài liệu truyền thông do chị Hoa biên soạn vì tôi là học viên của chị Hoa lớp “Truyền thông vận động chính sách”

    • Cảm ơn Cao Thị Ngọc Thúy đã quan tâm tới tài liệu này. Chị có thể tải về theo đường link ấn phẩm do CRD tải lên nhé!

      Trân quý
      CRD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ