Chiếc lược của CRD về Quản trị quyền trẻ em giai đoạn từ năm 2017 – 2020

Chiến lược QTQTE

CRD chắc chắn sẽ không thay đổi tôn chỉ của mình khi xúc tiến Quản trị Quyền trẻ em (QTQTE) để trở thành một tổ chức chuyên về quyền trẻ em. CRD chỉ sử dụng QTQTE như một phương pháp tiếp cận chiến lược để đạt được các lợi ích và lâu dài. Việc lồn g ghép QTQTE sẽ tập trung vào một số vấn đề về quyền trẻ em thường gặp và ảnh hưởng đáng kể đến các chương trình của CRD”

Kính mời quý vị quan tâm tới chiến lược CRD về Quản trị quyền trẻ em tải file đính kèm tại đây:  Chiến lược quản trị quyền trẻ em CRD final

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ