Uncategorized

Hướng dẫn thủ thục tạm ứng và thanh toán

thong bao

Từ ngày 1/10/2016, Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) đã ký quyết định và ban hành “Hướng dẫn thủ tục tạm ứng và thanh toán của Trung tâm PTNT miền Trung”. Các văn bản hướng dẫn tạm ứng và thanh toán của CRD bao gồm: ...

Chi tiết

Không để người dân “mệt” khi bảo vệ rừng

2

Các chuyên gia cho rằng, cần tăng cường sự tham gia của đại diện cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng trong lập quy hoạch, kế hoạch phát triển rừng. Ảnh. Thảo Nguyên Theo FORLAND, hiện một số địa phương sau khi giao đất rừng cho người dân vẫn ...

Chi tiết

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ