Tuyển dụng

Tuyển tập huấn viên về giám sát đánh giá

recruitment-flat-vector-illustration-set-design-concepts-searching-employees-selecting-best-candidates-team-building-human-52192898

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung Việt Nam(CRD) cần tuyền với mục tiêu Nâng cao năng lực về giám sát và đánh giá dự án cho cán bộ của các tổ chức xã hội miền Trung. Tổ chức điều phối    Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt ...

Chi tiết

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ