Thông cáo báo chí

Tập huấn về “đa dạng tính dục và xây dựng môi trường thân thiện với người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT)”

46488139_1901962949853014_9156284110820343808_n

Trung tâm PTNT miền Trung Việt Nam (CRD) thông qua dự án “Giảm phân biệt đối xử và tăng cường sự tham gia của trẻ em và thanh thiếu niên đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT)” do Bộ Ngoại giao, Thương mại và Phát triển Canada (DFATD) tài ...

Chi tiết

Tuyển tư vấn đánh giá nhanh thị trường

tuyen-dung1201-800x400

  Tiêu đề Tuyển tư vấn đánh giá nhanh thị trường đối với các sản phẩm chính và điều hành hội nghị khách hàng giới thiệu sản phẩm và kết nối thị trường tại huyện Phong Điền và Nam Đông Tổ chức điều phối Trung tâm Phát triển Nông thôn ...

Chi tiết

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ