Thông cáo báo chí

Tuyển tư vấn đánh giá nhanh thị trường

tuyen-dung1201-800x400

  Tiêu đề Tuyển tư vấn đánh giá nhanh thị trường đối với các sản phẩm chính và điều hành hội nghị khách hàng giới thiệu sản phẩm và kết nối thị trường tại huyện Phong Điền và Nam Đông Tổ chức điều phối Trung tâm Phát triển Nông thôn ...

Chi tiết

Hội thảo giới thiệu Học bổng Chevening Vương quốc Anh

1322706686.nv

Với mong muốn tăng cường cơ hội cho các ứng viên phù hợp nộp đơn xin học bổng, ngày 13 tháng 10 năm 2016, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam sẽ phối hợp với Trung tâm PTNT miền Trung, Đại học Nông lâm Huế tổ chức Hội thảo giới thiệu học bổng Chevening của Chính phủ Anh một cách rộng rãi tới những người quan tâm.

Chi tiết

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ