Sản xuất và KHCN

Nghĩ từ hạt lúa màu đen

57611519.img0958

Ở miền rừng núi A Lưới, trên những triền núi cao, đâu đó vẫn còn những rẫy lúa trỉa những giống lúa mà không phải ai cũng có thể biết. Những giống lúa rẫy đó sống trong điều kiện thời tiết, khí hậu hết sức khắc nghiệt. Đó là nguồn gene quý giá cần được nghiên cứu, bảo tồn.

Chi tiết

Quy trình thu hoạch và chế biến giống ngô lai

1380272392_vaas.vn-20130702-LVN092

Ngô cũng như một số giống cây trồng khác sau khi thu hoạch ẩm độ hạt còn cao, nếu không sấy, chế biện kịp thời sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, chất lượng hạt giống và nhiều hoạt động phải xử lý trong thời gian bảo quản. Vì vậy sau khi thu hoạch ngô giống phải được đưa vào sấy, tách hạt, rồi sấy lại cho đến khi ẩm độ hạt xuống 10 - 12% thì mới có thể bảo quản được.

Chi tiết

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ